Equiphyt

Equiphyt Sport Fodertillskott 320g

 • Rea
 • 569 kr


Equiphyt Sport ® är spirulina för häst, det optimala tillskottet för alla hästar i alla discipliner. Equiphyt Sport ® hjälper din häst att sätta muskler mer effektivt och återhämta dessa snabbt efter prestation, samtidigt som spirulina är naturligt antiinflammatoriskt. En burk Equiphyt Sport ® 320g innehåller 30 doser och räcker således en månad till en häst.

Mer ingående information om Equiphyt Sport ® och Spirulina;

Equiphyt Sport ® är ett hundraprocentigt naturligt fodertillskott, gjort av Spirulina (Arthrospira Platensis) speciellt framtaget för hästar. Equiphyt Sport ® är framställt av mikroalger som fått växa i icke kontaminerat vatten, vilket gör att slutprodukten inte innehåller några toxiner, tungmetaller eller andra miljögifter, vilket annars är vanligt i konkurrerande produkter. Vidare är Equiphyt Sport ® framställt under optimala förhållanden för att bevara spirulinans alla unika egenskaper.

Följande egenskaper hos Spirulina är vetenskapligt bevisat:

 • Blodbildande och avgiftande
 • Inflammationshämmande
 • Minskar produktionen av mjölksyra och ökar prestationsförmågan
 • Kraftigt immunstimulerande med antimikrobiella och antivirala egenskaper
 • Styrkehöjande, lindrar alteration och främjar lugn 
 • Främjar vävnadsreparation
 • Lever- och njurstärkande med beskyddande, avgiftande och stärkande egenskaper
 • Effektiv emot säsongsbetonade allergier och andningsproblem
 • Kan hjälpa att linda magsår
 • Förbättrar insulinresistensen

Vad som karaktäriserar Spirulina av hög kvalitet

Spirulina växer i alkaliska vatten, och livnär sig på minerals substanser. Vattnets kvalité, luften i omgivningen och mineralfödan spelar en viktig roll för kvaliteten hos slutprodukten. Faktum är att spirulina som växt i smutsigt vatten, förorenad luft eller med tillgång till lågkvalitativ näring, har en väsentligt sämre sammansättning. Equiphyt Sport innehåller endast spirulina av högsta möjliga kvalitét. 

Torkningsprocessen och den påföljande bearbetningen är också mycket viktig. Merparten av producenterna tillämpar ett konventionellt spraytorkningssystem. Denna är process har till syfte att kondensera Sprulina cellerna, genom att bryta ner dem för att nå ett flytande tillstånd som sedan kan sprayas i en konisk kammare mot en luftström av mycket hög temperatur (>190°C). Denna process är skadlig för produktens näringsmässiga kvalitet ur två avseenden: Kondenserad Spirulina bryter ned det cellulära membranet och därmed exponeras dess innehåll mot en accelererande oxidering, som skadar de aktiva komponenterna. Den högtemperaturiga torkningsprocessen bidrar i ännu högre grad till att öka anti neutraliseringen av de aktiva komponenterna. Equiphyt Sport är långsamt och försiktigt torkat i låg temperatur.

Presentation

Spirulina marknadsförs I flera format, såsom nudlar, pulver, tabletter och kapslar. Inom traditionell produktion är nudlar det vanligast förekommande formatet, som håller hög kvalitet. Förädlingsprocesen är tidskrävande och erfordrar stort engagemang. Inom industriell produktion tillämpas en finfördelad torkningsprocess som förstör stora delar av näringsvärdena. Andra förädlingsprocesser extraherar fykocyaninen ur Spirulinan, efter vilken slutprodukten saknar dess essentiella komponenter.

Man behöver mellan 5 och 10g Spirulina per dag beroende på önskvärd effekt, alternativt motsvarande 17 till 30 kapslar per dag. Detta är en sanning som inte alltid omnämns i försäljningssammanhang av dessa produkter, som ofta är förknippade med väldigt höga priser.

Produktsammansättning

Spirulina skall vara 100% naturell, och skall inte innehålla några adderade substanser, såsom färgning, konserveringsmedel, insektsmedel, fungicider, insekticider, bindemedel eller dylikt. Det skall heller inte vara genetiskt modifierat. En lågkvalitativ Spirulina karaktäriseras av att ofta innehålla bindemedel, smörjmedel, färgning, adderade konserveringsmedel eller andra substanser.

Näringsmässig analys

Läs noggrannt innehållsförteckningen på förpackningen. Enligt lag måste all livsmedelsmärkning tydliggöra innehållsförteckningen och denna måste valideras av tillbörlig laboratorieinstans. I vissa vilseledande sammanhang överensstämmer inte innehållsförteckningen med innehållet i produkten. Näringsinformationen på Equiphyt’s innehållsförteckning är kopierad ifrån tester utförda av ackrediterade laboratorier och motsvarar det exakta innehållet i produkten. Dessa tester finns tillgängliga för intresserade parter. Innan du köper, se därför till att noga överväga om om angivna näringstester till fullo överensstämmer med produkten du önskar. 

Fykocyanin – det blå guldet

Pigmentet som endast återfinns i Spirulina. Spirulina är särskilt erkänt bland forskare tack vare sin höga koncentration av fykocyanin, det lysande fotopigment som ger Spirulina sin naturliga blåaktiga nyans. Det är detta som avgör kvaliteten hos produkten. Procenthalten varierar oerhört beroende på förädlingsprocess, odling och skörd, typ och torktid. Signifikant är 2-8% för en lågkvalitativ industriell Spirulina, 10-19% för en Spirulina av normalkvalitet och 20% eller mer för en högkvalitativ Spirulina. Equiphyt har ett innehåll av minst 25%. Vetenskapliga studier har bekräftat att fykocyanin ger flerfaldiga hälsofördelar. Det har bevisats att fykocyanin stimulerar produktionen av blodkroppar. Det har förmågan att reproducera effekterna av Erytropoietin, som är involverad i funktionen att bilda:

 • Röda blodkroppar, sålunda försäkra syresättningen
 • Vita blodkroppar, som spelar en aktiv roll i immunsystemet. I benmärgen, som stimulerar produktionen av stamceller

Några av de extraordinära egenskaperna hos fykocyanin som har blivit vetenskapligt bevisade är:
Kraftfull antioxidant (SOD)

 • Anti-Cox-2 effekt, kraftfull naturligt anti-inflammatorisk utan bieffekter eller kontraindikationer
 • Kraftfullt immunstimulerande, ökar T-lymfocyter hos individer med HIV virus eller vissa typer av ca